::DPM::

Switch to desktop Register Login

วิธีวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม

Rate this item
(3 votes)

                จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในปี 2554 หลายคนได้หาวิธีการป้องกันน้ำท่วมที่แตกต่างกันออกไป และการใช้กระสอบทรายเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งการนำกระสอบทรายมาทำคันหรือกำแพงกั้นน้ำกันนั้น บางครั้งก็ทำถูก บางครั้งก็ทำผิด จนทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำหรือแม้กระทั่งอาจทำให้ถุงทรายเกิดพังทลายลงไปหาก   วางหรือทำไม่ถูกต้อง ผู้เขียนจึงขอนำวิธีการวางกระสอบทรายของเคนเนธ เฮลเลแวง วิศวกรจากมหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตา สเตท (North Dakota State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา [1] [2] มานำเสนอดังนี้

1. การเลือกพื้นที่วางกระสอบทราย

                สำหรับพื้นที่ในการวางกระสอบทรายควรเลือกเป็นพื้นที่ที่วางกระสอบทรายได้สั้นและสูงไม่มาก เพื่อช่วยให้ประหยัดกระสอบทราย และต้องระวังสิ่งกีดขวางที่จะทำลายคันกั้นน้ำ รวมทั้งอย่าทำแนวกั้นพิงผนังสิ่งก่อสร้าง เพราะจะเกิดแรงจากแนวกระสอบทรายกระทำต่อผนังสิ่งก่อสร้างได้ และควรทิ้งระยะห่างระหว่างคั้นกั้นน้ำกับสิ่งก่อสร้างประมาณ 2.5 เมตร เพื่อให้สังเกตเห็นการรั่วซึมของคันกั้นน้ำ และยังเป็นพื้นที่สำหรับวิดน้ำที่รั่วซึมออกมาได้ ถ้าความสูงของคันกั้นน้ำมากกว่า 1 เมตร ควรถางหน้าดินออกเพื่อให้คันกั้นน้ำน้ำมีความมั่นคงมากขึ้น [3] [4]

2. การประมาณกระสอบทราย [4]

                ความสูงของแนวกระสอบทรายควรสูงกว่าระดับน้ำประมาณ 1 ฟุต โดยความกว้างฐานของคันกั้นน้ำนั้นควรมากกว่าความสูงของคันกั้นน้ำ 3 เท่า เช่น คันกั้นน้ำสูง 1 เมตร ฐานควรกว้าง 3 เมตร ทั้งนี้จากการคำนวณเมื่อใช้กระสอบทรายที่หนา 10 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตรนั้น ทุกความยาว 30 เซนติเมตรของแนวกั้นจะใช้กระสอบทราย 1 กระสอบ และทุกๆ ความสูงของแนวกั้น 30 เซนติเมตรต้องใช้กระสอบทราย 3 กระสอบ และทุกๆ ความกว้างของแนวกั้น 80 เซนติเมตรต้องใช้กระสอบทราย 3 กระสอบ โดยใช้สูตรในการคำนวณหาจำนวนกระสอบทรายที่ต้องใช้ทุกๆ ความยาว 1 ฟุต ดังนี้

                                               N = {(3 x H) + (9 x H x H)}/2.……………………….สูตร

กำหนดให้              N คือ จำนวนกระสอบทราย

                               H คือ ความสูงของคันกั้นน้ำ

               ตัวอย่างเช่น เมื่อกระสอบทรายหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร สร้างคันกั้นน้ำสูง 3 ฟุต (ทุกๆ ความยาว 1 ฟุต ฐานกว้าง 3 ฟุต) หาจำนวนกระสอบทรายที่ต้องใช้ได้โดยใช้สูตร {(3 x 3) + (9 x 3 x 3)}/2 = 45 กระสอบ ถ้าความยาวของคันกั้นน้ำ 100 ฟุต และฐานกว้าง 3 ฟุต จะใช้จำนวนกระสอบทราย ดังนี้

16คันกั้นน้ำสูง 1 ฟุต ใช้กระสอบทราย จำนวน 600 กระสอบ

คันกั้นน้ำสูง 2 ฟุต ใช้กระสอบทราย จำนวน 2,100 กระสอบ

คันกั้นน้ำสูง 3 ฟุต ใช้กระสอบทราย จำนวน 4,500 กระสอบ

คันกั้นน้ำสูง 4 ฟุต ใช้กระสอบทราย จำนวน 7,800 กระสอบ

คันกั้นน้ำสูง 5 ฟุต ใช้กระสอบทราย จำนวน 12,000 กระสอบ

3. วิธีการบรรจุกระสอบทราย

2ให้เติมทรายในกระสอบประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดกระสอบทรายและให้มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 15-18 กิโลกรัม เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย แล้วมัดปากกระสอบใกล้ปลายบน เพื่อให้ทรายเคลื่อยนตัวอยู่ภายในถุงได้ง่าย และสามารถไหลไปอุดช่องว่างต่างๆ ได้ดี ถ้าหากทรายในกระสอบมาเกินไปหรือมัดปากกระสอบต่ำเกินไปจะทำให้ยึดหรือบังคับให้ทรายไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ และทรายไม่สามารถไหลไปอุดช่องว่างต่างๆ ได้ จึงมีโอกาสเกิดการรั่วซึมได้ง่ายขึ้น [4] [5]

 

4. วิธีการวางกระสอบทราย

  การวางกระสอบทรายให้วางเป็นแนวรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ให้ฐานกว้างกว่าความสูง 3 เท่า เนื่องจากกระสอบทรายเกิดการเสียดสีช่วยป้องกันการลื่นไถลของคันกั้นน้ำ ดังนั้น จึงต้องทำให้เกิดการยึดกันอย่างดีระหว่างพื้นดินและคันกั้นน้ำ ระวังอย่าให้มีการไหลของน้ำใต้แนวคันกั้นน้ำ ถ้าคั้นกั้นน้ำมีความสูงมากกว่า 1 เมตร ให้ขุดคูตรงแนววางกระสอบทราย เพื่อให้ให้เกิดความแข็งแรงและมั่นคงระหว่างแนวกระสอบทรายและพื้นดิน โดยคูดังกล่าวควรมีความลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร หรือลึกประมาณความหนาของกระสอบทราย 1 กระสอบ และความกว้างประมาณ 45-60 เซนติเมตร หรือความกกว้างเท่ากับกระสอบทราย 2 กระสอบ [4]

9

5. การปิดรอยรั่วของคันกั้นน้ำ [7]

                - หลังจากวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำแผ่นพลาสติกมาวางบนกระสอบทรายตามแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

                - ให้อุดช่องว่างของกระสอบทรายด้วยดินหรือทรายหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร    ไปตามแนวความยาวของฐานคันกั้นน้ำ

                - วางแผ่นพลาสติกโพลิโพรพิลีนที่มีความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตรให้ยื่นออกมาประมาณ 30 เซนติเมตร จากขอบบน

                - วางแผ่นพลาสติกแบบหลวมๆ อย่าให้แผ่นพลาสติกตึงเกินไป เพราะแรงดันน้ำจะทำให้แผ่นพลาสติกแนบสนิทกับกระสอบทราย ถ้าหากแผ่นพลาสติกตึงเกินไปแรงดันน้ำอาจทำให้แผ่นพลาสติกฉีกขาดหรือเกิดรอยรั่วได้

                - วางกระสอบทรายทับแผ่นพลาสติกส่วนที่ยื่นออกมาจากฐานของคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

                - วางกระสอบทรายทับบนสันของคันกั้นน้ำทุกๆ 2 เมตร แล้ววางดินหรือไม้ทับแผ่นพลาสติเพื่อป้องกันลมพัดแผ่นพลาสติกหลุดออกมา

                - อย่าเดินผ่านหรือเหยียบแผ่นพลาสติก และห้ามนำของมีคมเข้าใกล้แผ่นพลาสติก

                วิธีการวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมของเคนเนธ เฮลเลแวง วิศวกรจากมหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตา สเตท (North Dakota State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา นี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อใช้ในการเตรียมรับมือกับน้ำท่วมในอนาคต และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโหยชย์ต่อผู้ที่ได้อ่านบทความนี้

เอกสารอ้างอิง

[1] http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1318152512&;grpid=03&catid&subcatid

[2] http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-9369.html

[3] http://www.ag.ndsu.edu/pubs/ageng/safety/ae626w.htm

[4] http://www.ag.ndsu.edu/pubs/ageng/safety/ae626.pdf

[5] http://www.pweng.slco.org/flood/html/floodPreventionManual/fpManual04.html

[6] http://publications.environment-agency.gov.uk/PDF/FLHO0309BPSL-E-E.pdf

[7] http://www.dmc.tv/pages/en_news/sandbag.html

Last modified on Thursday, 30 August 2012 07:41

© 2012 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Top Desktop version