::DPM::

Switch to desktop Register Login

รูปที่ 1 อันตรายจากสีทาบ้าน ที่มาของภาพ [1]              หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงานในสำนักงานหรืออาศัยอยู่ในบ้านที่เพิ่งทาสีเสร็จใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการแสบจมูก ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือง่วงซึม นั่นแสดงว่าคุณอาจกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับภัยจากสารเคมีโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว สารเคมีตัวนั้นก็คือ “สารฟอร์มาลดีไฮด์” นั่นเอง สารชนิดนี้ถือเป็นสารตกค้างที่แฝงตัวอยู่ในตัวอาคาร อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้เป็นต้น              สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) สูตรทางเคมีคือ CH2O เป็นก๊าซไม่มีสี จัดเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอากาศที่เป็นปัญหาสุขภาพของมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว [2]โดยทั่วไปสารชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสี กาว และสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้อัด และไม้แปรรูปอื่น ๆ ไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่แฝงอยู่สิ่งเหล่านั้นซึ่งถือว่าเป็นภัยในที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ [3] และสำหรับคนที่ชอบทาเล็บด้วยสีสันงดงามเป็นชีวิตจิตใจ คุณรู้ตัวหรือไม่ว่า คุณกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับไอระเหยของสารชนิดนี้เช่นกัน โดยปริมาณความเข้มข้นของไอระเหยจากน้ำยาทาเล็บมีปริมาณสูงกว่าไอระเหยจากพื้นกระดานเคลือบกาวแลกเกอร์เสียอีกเมื่อเทียบสัดส่วนในพื้นที่ที่เท่ากัน นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผ้าม่านและเสื้อประเภทที่โฆษณาว่ารีดง่ายแต่ยับยาก มักมีสารฟอร์มาลดีไฮด์แอบแฝงอยู่ด้วย แต่การนำผ้าเหล่านั้นมาซักเพียง 1 ครั้ง สามารถช่วยปริมาณความเข้มข้นของสารชนิดนี้ลงได้ 60 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉนั้น ทุกๆคนควรที่จะซักผ้าทุกชนิดก่อนใส่เพื่ออนามัยแก่ตัวท่านเองด้วย…
Read more...
        รูปที่ 1 การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, ที่มาของภาพ: มลพิษทางน้ำ (Water pollution) [3]                     ภัยจากสารเคมี ไม่ได้มีเพียงแต่ในรูปของก๊าซพิษที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีในรูปการปล่อยสารเคมีในรูปของสารละลายลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ไม่สามารถนำน้ำนั้นมาใช้เพื่อการบริโภค อุปโภค ระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำถูกทำลาย รวมถึงการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ทำให้ชาวบ้านระแวดนั้นได้รับความเดือดร้อนดังเช่นที่เป็นข่าวฟ้องร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบอยู่เป็นประจำ ตัวอย่างเช่น การปล่อยน้ำเสียออกสู่ลำคลองของโรงงาน ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปยางพาราอัดแท่ง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมากในคลองปกาสัย [1] และในปี พ.ศ. 2553โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสำโรงเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาแสดงดังรูปที่ 2 และนอกจากนี้ยังพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ทำให้หน่วยงานกรียพีซออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฏหมายควบคุมการปล่อยน้ำเสีย บังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เปิดเผยข้อมูลการใช้สารเคมีในทุกกระบวนการและขั้นตอนการปล่อยมลพิษของโรงงานออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การลดการใช้สารพิษ [2] รูปที่ 2 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม ริมคลองสำโรง, ที่มาของภาพ: [2]   Mersmann [4]…
Read more...
               ปัจจุบันมีหลายบริษัทผลิตเครื่องตรวจวัดดุณภาพอากาศออกมาขายเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละเครื่องล้วนแต่มีราคาแพง แต่ทุกคนทราบหรือไม่ว่าเราสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องราคาแพง เพียงแค่รู้จักสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า ไลเคน เท่านั้น ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดคือเห็ดราและสาหร่าย โดยเห็ดราจะใช้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่ายในการดำรงชีวิต ส่วนของสาหร่ายจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตจากเห็ดราในการสังเคราะห์แสง โดยทั่วไปไลเคนที่ขึ้นตามธรรมชาติมี 4 รูปแบบด้วยกันดังนี้ [1] 1.ครัสโตส (crustose) ลักษณะเป็นแผ่นแข็งติดอยู่บนต้นไม้ 2.สแควมูโลส (squamulose) ลักษณะเป็นเม็ดคล้ายลูกหิน ติดแน่นอยู่กับต้นไม้ 3.โฟลิโอส (foliose) ลักษณะคล้ายใบไม้ ไม่ติดแน่น 4.ฟรูทิโคส (fruticose) ลักษณะเป็นเส้นหรือแตกกิ่งก้านคล้ายต้นไม้ ตัวชี้วัดอากาศทางธรรมชาติ ไลเคนสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพทางอากาศ [2] และจากงานวิจัยของ Writh [3] พบว่าไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความไวต่อมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซฟลูออไรด์ (Fluorides) และสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นสารออกซิไดซ์สูงเช่น โอโซนและไลเคนแต่ละชนิดมีความทนทานต่อมลพิษทางอากาศไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้เราสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศได้ในเบื้องต้นหากบริเวณสถานที่ที่เราอาศัยเช่น ต้นไม้ แผ่นหิน แผ่นไม้ เป็นต้นมีไลเคนเกิดขึ้น [4] ซึ่งแบ่งประเภทลักษณะการเกิดขึ้นของไลเคนตามธรรมชาติที่ทนทานต่อระดับมลภาวะไม่เท่ากันได้ 3…
Read more...
ทุกวันนี้ ทุกคนคงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับก๊าซที่ชื่อว่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ไม่พ้น และในบางครั้ง คุณเองอาจเป็นตัวการในปล่อยก๊าซชนิดนี้ออกสู่สิ่งแวดล้อมหากคุณใช้รถยนต์ในการเดินทาง เนื่องจากก๊าซชนิดนี้ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดเฉพาะเพียงแต่ในอุตสาหกรรมแต่ยังเป็นก๊าซที่ได้จากกระบวนสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนที่อยู่ในเครื่องยนต์ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถอื่นๆ ที่ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อน รวมถึงการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงต่างๆ เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมัน และไม้เป็นต้น      ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกๆ ปี มีผู้ป่วยประมาณ 15000 คนที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินจากพิษของก๊าซชนิดนี้และมีผู้ป่วยเสียชีวิตสูงถึงปีละประมาณ 500 คน [1] สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการออกพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อควบคุม ป้องกัน และจัดการกับปัญหาจากก๊าซชนิดนี้ โดยกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นมาใหม่ต้องมีการติดตั้ง Catalytic converter [2] แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขจัดมลพิษในท่อไอเสีย ซึ่งอุปกรณ์ Catalytic converter จะประกอบด้วย Catalyte สองส่วนโดยในส่วนแรกคือ Reduction catalyst ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย…
Read more...
ภัยจากสารเคมีที่ชื่อว่าสารไซยาไนด์ (Cyanide) นับว่าเป็นภัยจากสารเคมีอีกชนิดที่อยากให้ทุกๆ คนตระหนักถึงภัยอันตรายที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าสารไซยาไนด์ไม่ถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง [1] แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ถึงแก่ความตายได้หากร่างกายได้รับเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ Baskin และคณะ [2] รายงานว่าการได้รับสารไซยาไนด์ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและสารเคมีชนิดนี้ถูกใช้เป็นยาพิษเมื่อหลายพันปีแล้ว สูตรโมเลกุลโดยทั่วไปของไซยาไนด์คือ –CN ซึ่งสามารถไปจับกับธาตุหรือสารประกอบอื่นๆ ได้ง่าย โดยส่วนใหญ่จะให้สารประกอบที่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยทั่วไปแบ่งกลุ่มของสารประกอบหมู่ไซยาไนด์ได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มสารอนินทรีย์ (Inorganic cyanide) และกลุ่มสารอินทรีย์ (Organic cyanide หรือ nitriles) ตัวอย่างสารประกอบไซยาไนด์เช่น [1] Acryonitrile (vinyl cyanide,      cyanoethylene, propene nitrile) ลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี      ติดไฟได้ง่าย ใช้เป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมยา ยาฆ่าแมลง และสารลดแรงตึงผิว Calcium cyanamide (nitrolim,      calcium carbimide,…
Read more...

© 2012 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Top Desktop version